Catálogo 3D

Este catálogo é o resultado da aplicación das últimas técnicas de dixitalización e difusión 3D do patrimonio cultural. Para a dixitalización 3D das diferentes pezas arqueolóxicas de este catálogo empregouse a fotogrametría dixital e o láser scanner.
Os modelos creados permítennos obter unha copia con precisión métrica e con diferentes posibilidades de difusión 3D, como son a realidade virtual e a realidade aumentada.